Your sales agencies for Japan


Nippon Shizai Co. Ltd.
1-5-6 Bakuro-machi, Chuo-ku Osaka
Japan
E-mail: minobe@nippon-shizai.com
Phone: +81 6 6264 0223